TOP UP
REGISTER
12 วรยุทธ์แห่งสำนักควันเขียว
15 Nov 2017


     สำนักควันเขียว ลือกันว่าสำนักนี้ก่อตั้งโดยจอมยุทธหญิงที่ผิดหวังในชีวิตและความรัก ดังนั้นในสำนักจึงรับแค่ผู้หญิง หากชายใดย่างกรายเข้ามาจะต้องตาย คนทั่วไปที่เข้าไปในสำนักก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย เพราะความลี้ลับนี้จึงทำให้มีชื่อเสียงในยุทธภพ ตัวละครของสำนักควันเขียวเป็นจอมยุทธ์สาวหน้าตาน่ารัก สามารถอัญเชิญภูติมาช่วยในการต่อสู้ได้ สำหรับผู้เล่นที่ไม่ชอบชายเจ้าชู้มาลวนลาม สำนักควันเขียวก็เป็นทางเลือกที่ดี

 

     ทักษะการต่อสู้ระยะไกล ใช้ร่มเป็นอาวุธ โดดเด่นด้านการควบคุม ส่งผลให้ติดสถานะต่างๆ และอัญเชิญภูติ ออกมาช่วยในการต่อสู้ แนวทางการเติบโตของสำนักควันเขียว เมื่อเลเวลอัพ การเติบโตกาย3, การเติบโตคล่องแคล่ว3, การเติบโตแกร่ง1, การเติบโตชำนาญ3

     คอมโบสกิล : อัญเชิญภูติช่วยต่อสู้ด้วยสกิล<อัญเชิญบุปผา> ขว้างร่มหมุนไปข้างหน้าด้วยสกิล<ระบำอรหันต์หยก> สร้างความเสียหายและทำให้เป้าหมายกระเด็น โจมตีต่อเนื่องด้วยสกิล<น้ำแข็งไร้เงา> สร้างความเสียหายและมีโอกาสแช่แข็ง ปิดการสังหารด้วยการปล่อยสกิล<ฝนบุปผา> สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องและติดสถานะเชื่องช้า

 

สกิลของสำนักควันเขียว

1. ร่มพิฆาตไกล

[โจมตีปกติ] ร่มพิฆาตไกล ยิงศรน้ำแข็งระยะไกล สร้างความเสียหายใส่เป้าหมาย

ระยะ : 6.5 เมตร

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : สร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย 80% พลังโจมตีพื้นฐาน + 142 ความเสียหายธาตุน้ำ

 

2. ระบำอรหันต์หยก

[เรียกใช้] ขว้างร่มหมุนไปข้างหน้าเป็นเส้นตรง สร้างความเสียหายและทำให้เป้าหมายกระเด้น หลังจากร่มหยุดยังคงสร้างความเสียหายต่อเนื่อง

ระยะ : 7.0 เมตร

ดีเลย์ : 20 วินาที

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : สร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย 130% พลังโจมตีพื้นฐาน + 360ความเสียหายธาตุน้ำ

 

3. ฝนบุปผา

[เรียกใช้] ปล่อยลูกศรน้ำแข็งไปยังเป้าหมาย สร้างความเสียหายต่อเนื่องในขอบเขต และติดสถานะเชื่องช้า

ระยะ : 9.0 เมตร

ดีเลย์ : 30 วินาที

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : ทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหาย 60% พลังโจมตีพื้นฐาน + 126ความเสียหายธาตุน้ำ
                                    และมีโอกาส 70% เพิ่มผลเชื่องช้า 1 วินาที

 

4. อัญเชิญบุปผา

[เรียกใช้] อัญเชิญบุปผาออกมาสู้ด้วยกันกับเจ้า

ระยะ : 10.0 เมตร

ดีเลย์ : 40 วินาที

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : พลังชีวิตบุปผา = พลังชีวิตตัวละคร *220% , พลังโจมตี = พลังโจมตีตัวละคร *100%

 

5. เงาจิตน้ำแข็ง

[สนับสนุน] เพิ่มพลังโจมตีของตัวเอง พลังชีวิตสูงสุด และความเร็วเคลื่อนที่ของตนเอง ถาวร

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่ม 40% พลังชีวิตพื้นฐานสูงสุดถาวร , 40% พลังโจมตีพื้นฐาน , 50ความเร็วเคลื่อนที่

 

6. น้ำแข็งไร้เงา

[เรียกใช้] ปล่อยบอลน้ำแข็งโจมตีเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายในขอบเขตและมีโอกาสแช่แข็งศัตรู

ระยะ : 10.0 เมตร

ดีเลย์ : 20 วินาที

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : สร้างความเสียหาย 300% พลังโจมตีพื้นฐาน + 900ความเสียหายธาตุน้ำ และขณะเดียวกันมี
                                    การเพิ่มผลแช่แข็ง 100% เป็นเวลา 2 วินาที

 

7. เงาหิมะ

[สนับสนุน] เพิ่มต้านทานพื้นฐานทั้งหมดกับความเร็วเคลื่อนที่ให้ตัวเองและเพื่อนในทีมบริเวณรอบๆ

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่ม 40 ความเร็วเคลื่อนที่ และ 100% ต้านทานพื้นฐานทั้งหมดของตัวเอง เพื่อนในทีมจะได้รับผล 50%

 

8. เมฆาสะบั้นฟ้า

[สนับสนุน] เพิ่มพลังของ [ร่มพิฆาตไกล]

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่มผล [ร่มพิฆาตไกล] 40% พลังโจมตีพื้นฐาน + 150ความเสียหายธาตุน้ำ

 

 

9. กายเหมันต์

[สนับสนุน] ลดความเสียหายจากการโจมตีทั่วไปในระยะประชิด และมีโอกาสสะท้อนกลับ ติดสถานะเชื่องช้า

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีทั่วไประยะประชิด 30% และสะท้อน ทำให้มีโอกาส 60% เกิดผลเชื่องช้า 2 วินาที

 

10. กระดูกหยก

[สนับสนุน] เมื่อพลังชีวิตตัวเองน้อยกว่า 30% มีโอกาสแช่แข็งศัตรูทั้งหมดที่อยู่ข้างกายและฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเอง

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : มีโอกาส 90% ฟื้นฟู 5% พลังชีวิต และทำให้ศัตรูรอบๆตนเองโดนแช่แข็ง 2.5 วินาที เกิดทุก 30 วินาที

 

11. หัวใจหิมะ

[สนับสนุน] เพิ่มพลังโจมตี พลังชีวิตสูงสุด ความเร็วโจมตี และอัตราการเกิดผลเชื่องช้าของตัวเอง

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่มพลังชีวิตพื้นฐาน 35% , พลังโจมตีพื้นฐาน 40% , ความเร็วโจมตี 20 แต้ม และอัตราเชื่องช้า 200 แต้ม อย่างถาวร

 

12. เมฆหิมะ

[สนับสนุน] เพิ่มพลังโจมตีสกิล

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่มพลังโจมตีสกิล 20%

 

รายละเอียดตำราลับของสำนักควันเขียว

1. ตำราลับขั้นสูง-ระบำอรหันต์หยก

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 85% เพิ่มจำนวนครั้งโจมตีของระบำอรหันต์หยก 5 ครั้ง และมีโอกาส 70% เกิดผลเชื่องช้า 2 นาที

 

2. ตำราลับขั้นสูง-ฝนบุปผา

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เวลาคูลดาวน์ลดลง 6 วินาที เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน 40% ไม่สดค่าหลบหลีกพื้นฐาน 300% และเวลาเชื่องช้า 1.5 วินาที

 

3. ตำราลับขั้นสูง-อัญเชิญบุปผา

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม :  เวลาคูลดาวน์ลดลง 6 วินาที เพิ่มเลือดของบุปผา 50% พลังโจมตี 50% เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานของบุปผา 50% และเวลาเชื่องช้า 1 นาที

 

4. ตำราลับขั้นสูง-น้ำแข็งไร้เงา

คุณสมบัติเมื่อเลเวลเต็ม : เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานของน้ำแข็งไร้เงา 20% ขอบเขตความเสียหายของน้ำแข็งไร้เงาเพิ่มขึ้น 2.4 หน่วย จำนวนโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 6 คน เมื่อแช่แข็งสิเนสุด สร้างความเสียหายพื้นฐาน 260% + ดาเมจธาตุน้ำ 720 แต้ม ต่อเป้าหมายรอบๆ

_______________________________________

Legend of Swordman: กระบี่มังกรหยก สุดยอดเกมจีนกำลังภายในระดับโลก

ดาวน์โหลดเข้าสู่ยุทธ์ภพได้แล้ววันนี้ ในระบบ IOS และ Android

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:

Facebook Fanpage(@sword.in.th) : www.facebook.com/sword.in.th/

เว็บไซต์ : www.sword.in.thแจ้งปัญหา
FOLLOW US ON
Copyright © 2017 Winner Online Co.,Ltd. All rights Reserved