TOP UP
REGISTER

ระบบภารกิจสมาคมการค้า


เมื่อตัวละครมีเลเวล 30 ขึ้นไป จะมีภาระกิจเสริมนั่นก็คือ ภารกิจสมาคมการค้า เป็นภาระกิจที่ให้หาไอเทมให้ npc เมื่อจบภารกิจจะได้รับ EXP จำนวนมาก และแผนที่สมบัติ รายละเอียดเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ

 

เวลากิจกรรม: ทุกวันมีโอกาสแค่ 1 ครั้ง เข้าร่วมได้ทุกเมื่อ ตอนเช้า04.00รีเฟรซจำนวนครั้ง

เงื่อนไขกิจกรรม: ตัวละครเลเวล30ขึ้นไปเข้าร่วมได้รวมถึงเลเวล30

ทางเข้ากิจกรรม:

ช่องกิจกรรมที่หน้าต่างกิจกรรมรายวัน คลิกเข้าร่วมก็สามารถค้นหาเส้นทางอัตโนมัติไปที่ NPC ว่านจินไฉ รับภารกิจ

พูดคุยกับNPCว่านจินไฉเลือกรับภารกิจ

กฎและขั้นตอนกิจกรรม:

หลังรับภารกิจเปิดหน้าต่างสมาคมการค้าอัตโนมัติ ในหน้าต่างแสดงไอเทมสุ่ม 10 ชนิดที่ภารกิจรอบนี้ต้องการ

ไอเทมประเภทรวบรวมทั่วไปจะสามารถใช้การรวบรวมทำสำเร็จได้, ไอเทมวัตถุโบราณสามารถใช้กิจกรรมแผนที่ซ่อมสมบัติขุดสมบัติได้หรือซื้อจากในร้านสมบัติของกิลด์ได้,ป้ายคำสั่งหลิงเจว๋เฟิงก็ได้จากผ่านดันเจี้ยนหลิงเจว๋เฟิง

ไอเทมภารกิจบางชิ้นหาซื้อได้จากร้านค้าในกิล

แน่นอนถ้าจอมยุทธ์มีกิลด์ละก็ ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกิลด์ได้ มีโอกาสแค่ 3 ครั้ง ขณะเดียวกันผู้เล่นช่วยคนอื่นก็มีจำกัดจำนวนครั้ง ทุกวันมีโอกาสแค่ 10 ครั้ง

คลิกปุ่มมอบสินค้าจะหักไอเทมหรืออุปกรณ์จำนวนที่ภารกิจต้องการ จำนวนภารกิจด้านล่างก็จะขึ้นแจ้งเพิ่มจำนวนที่สำเร็จแล้ว

หลังคลิกรวบรวมตัวละครผู้เล่นจะค้นหาเส้นทางอัตโนมัติไปที่ในขอบเขตรวบรวมของไอเทมนี้ สามารถคลิกรวบรวมไอเทมนั้น

หลังส่งสินค้าครบ 6 ชนิดก็สามารถเลือกสำเร็จภารกิจ ถ้ายังมอบสินค้า 10 ชนิดไม่เสร็จก็คลิกสำเร็จภารกิจ ก็จะขึ้นแจ้งยืนยันส่งภารกิจหรือไม่ คลิกยืนยันก็สามารถส่งมอบได้

ยังส่งสินค้าไม่ครบ 6 ชนิดสามารถไปที่หน้าต่างภารกิจสมาคมการค้าเลือกละทิ้งภารกิจ แต่พอหลังจากละทิ้งภารกิจก็จะไม่สามารถรับอีกครั้งได้แล้ว ดังนั้นจอให้พิจารณาให้ดี

 

 

 

 

 

 
FOLLOW US ON
Copyright © 2017 WinWin Interactive Co., Ltd. All rights Reserved

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://sword.winner.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้