TOP UP
REGISTER

ยอดเขาหลิงเจว๋ นรก


ทุกท่านผ่านการฝึกฝนมาหลายเดือนแล้ว อยากมีการท้าทายที่มากกว่านี้ใช่หรือไม่? อย่ารีรอรีบอัพความสามารถตัวละครมารับมือกันได้เลย

 

ยอดเขาหลิงเจว๋นรก จะเปิด หลังปลดล็อคเลเวล 99
 

 อัพเกรดความยากในการท้าทาย หลิงเจว๋ชั้นที่ 7 

 

 

ผู้เล่นสามารถไปที่หน้ากิจกรรมยอดเขาหลิงเจว๋เลือกระดับ นรก ยอดเขาหลิงเจว๋ทั่วไปคือชั้น 1 - 5 ,ยอดเขาหลิงเจว๋ยากคือชั้น 2 - 6 และยอดเขาหลิงเจว๋นรก คือ ชั้น 3 - 7 ก็คือข้ามชั้นที่ 1 และ 2 ไปเลย เริ่มท้าทายจากชั้นที่ 3 ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่ 7

 

 

และจากกฎของยอดเขาหลิงเจว๋ ยิ่งไปถึงชั้นหลังๆ ความยากก็ยิ่งสูง ชั้นที่ 7 จะยากขึ้นกว่าชั้นที่ 6 ของโหมดทั่วไปและยาก ขึ้นไปอีก !! แต่ท้าทายโหมดนรก โอกาสได้รับรางวัลล้ำค่าก็ยิ่งสูง

 

 

ถ้าผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ก็ลองไปลองดูละ

 FOLLOW US ON
Copyright © 2017 WinWin Interactive Co., Ltd. All rights Reserved

การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://sword.winner.in.th/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้